ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp155,000.00
1 سال
Rp155,000.00
1 سال
Rp155,000.00
1 سال
.net
Rp180,000.00
1 سال
Rp180,000.00
1 سال
Rp180,000.00
1 سال
.org
Rp210,000.00
1 سال
Rp210,000.00
1 سال
Rp210,000.00
1 سال
.info
Rp220,000.00
1 سال
Rp220,000.00
1 سال
Rp220,000.00
1 سال
.biz
Rp200,000.00
1 سال
Rp200,000.00
1 سال
Rp200,000.00
1 سال
.us
Rp150,000.00
1 سال
Rp150,000.00
1 سال
Rp150,000.00
1 سال
.name
Rp160,000.00
1 سال
Rp160,000.00
1 سال
Rp160,000.00
1 سال
.asia
Rp230,000.00
1 سال
Rp230,000.00
1 سال
Rp230,000.00
1 سال
.tv
Rp465,000.00
1 سال
Rp465,000.00
1 سال
Rp465,000.00
1 سال
.in
Rp255,000.00
1 سال
Rp255,000.00
1 سال
Rp255,000.00
1 سال
.xyz
Rp180,000.00
1 سال
Rp180,000.00
1 سال
Rp180,000.00
1 سال
.online
Rp490,000.00
1 سال
Rp490,000.00
1 سال
Rp490,000.00
1 سال
.news
Rp350,000.00
1 سال
Rp350,000.00
1 سال
Rp350,000.00
1 سال
.live
Rp365,500.00
1 سال
Rp365,500.00
1 سال
Rp365,500.00
1 سال
.co
Rp460,000.00
1 سال
Rp460,000.00
1 سال
Rp460,000.00
1 سال
.shop
Rp590,000.00
1 سال
Rp590,000.00
1 سال
Rp590,000.00
1 سال
.link
Rp160,000.00
1 سال
Rp160,000.00
1 سال
Rp160,000.00
1 سال
.dev
Rp275,000.00
1 سال
Rp275,000.00
1 سال
Rp275,000.00
1 سال
.or.id
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
.web.id
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
.sch.id
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
.ac.id
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
.co.id
Rp350,000.00
1 سال
Rp350,000.00
1 سال
Rp350,000.00
1 سال
.my.id
Rp60,000.00
1 سال
Rp60,000.00
1 سال
Rp60,000.00
1 سال
.biz.id
Rp60,000.00
1 سال
Rp60,000.00
1 سال
Rp60,000.00
1 سال
.ponpes.id
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
.id
Rp255,000.00
1 سال
Rp255,000.00
1 سال
Rp255,000.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution